دانلود کتاب کانسارهای رسوبی فسفات دار
دانلود کتاب کانسارهای رسوبی فسفات دار

عنوان : کتاب کانسارهای رسوبی فسفات دار
نویسنده : سید افشین مجیدی
نوع : زمین شناسی
زبان : فارسی
نوع فایل : PDF
تعداد صفحات : 46
حجم : 1.76 مگابایت

درباره کتاب :
کانسارهای رسوبی فسفات دار
PHOSPHATE SEDIMETARY OREDEPOSITE

زمان ارسال: 26 مرداد، 1390 ادامه...
کتاب الکترونیکی زمین شناسی مهندسی
کتاب الکترونیکی زمین شناسی مهندسی


عنوان : کتاب زمین شناسی مهندسی
عنوان انگلیسی :Engineering Geology: Principles and Practice
رشته : زمین شناسی
تاریخ چاپ : 2008-11
زبان : انگلیسی
نوع فایل : PDF
تعداد صفحات : 460
حجم : 22MB
توضیحات :
This book is written to explain the influence ground conditions can have upon engineering with rocks and soils, and upon designing, analysing and executing an engineered response to the geological and geomorphological processes acting on them; these subjects form the essence of Engineering Geology. The text is written for students of the subject, either geologists or engineers, who encounter the challenge of idealising the ground and its processes for the purposes of design and of quantifying them for the purpose of analysis. With this in mind the book describes how geology can dictate the design of ground investigations, influence the interpretation of its findings, and be incorporated into design and analysis. The reader is constantly reminded of basic geology; the "simple" things that constitute the "big picture", a neglect of which may cause design and analyses to be at fault, and construction not to function as it should.
دانلود کتاب الکترونیکی در ادامه مطلب

زمان ارسال: 12 آذر، 1389 ادامه...
کتاب الکترونیکی سازه ها در زمین شناسی مهندسی
کتاب الکترونیکی سازه ها در زمین شناسی مهندسی


عنوان : کتاب سازه ها در زمین شناسی مهندسی
عنوان انگلیسی :Foundations of Engineering Geology
رشته : زمین شناسی
زبان : انگلیسی
نوع فایل : PDF
تعداد صفحات : 95
حجم : 13MB


دانلود کتاب الکترونیکی در ادامه مطلب

زمان ارسال: 12 آذر، 1389 ادامه...
دانلود کتاب جو زمین ساختار و ترکیب باد و فشار هوا
دانلود کتاب جو زمین ساختار و ترکیب باد و فشار هوا


عنوان : کتاب جو زمین ساختار و ترکیب باد و فشار هوا
نویسنده : الهه خسروی
نوع : زمین شناسی
زبان : فارسی
نوع فایل : PDF
تعداد صفحات : 19
حجم : 589 Kb

درباره کتاب :
بسیاري از مردم پوشش اطراف زمین را که جو نامیده می شود به مشابه پوششی تحت عنوان اقیانوس هوا می شناسند که زمین را احاطه کرده است . آنچه که بر روي کره زمین حیات را مقدور ساخته است ارتباط منظم بین اعضاي تشکیل دهنده پوشش با طبقات مختلف است که این طبقات وظیفه بسیار مهم در ایجاد و ادامه حیات دارا می باشند ، به طوري که حذف هر لایه موجب تحول و دگرگونی در طبقات دیگر و تغییر کامل مکانیسم فعلی می شود. جو زمین بنا به ترکیبات، عکس العمل هاي شیمیایی، یونیزاسیون، دما و فشار و ... بر حسب ارتفاع طبقه بندي می شود. پدیده هایی نظیر حرارت، فشار و بادها، بارندگی و... عناصر اقلیمی هستند که تحت تاثیر عوامل اقلیمی نظیر عرض جغرافیایی، دوري و نزدیکی به دریاها، ارتفاع، ناهمواریها و جهت آنها، زنجیره هاي پرفشار و کم فشار و اشکال مختلف جغرافیایی می باشند.

زمان ارسال: 12 آذر، 1389 ادامه...

Reverse Aging in Malaysia

If you wish to bring back the healthy and refreshing years of your life, Life Care Diagnostic Medical Centre recommends the age-reverse procedure practiced in one of world’s most advanced clinic.