دانلود کتاب با یاس از یاوه
دانلود کتاب با یاس از یاوه

عنوان : کتاب با یاس از یاوه
نویسنده : ا.آزرم
نوع : ادبیات
زبان : فارسی
نوع فایل : PDF
تعداد صفحات : 86
حجم : 483 کیلوبایت

زمان ارسال: 24 شهریور، 1390 ادامه...
دانلود کتاب اشک لیلی
دانلود کتاب اشک لیلی

عنوان : کتاب اشک لیلی
نویسنده : آ. پرویز نی داود
نوع : زندگینامه
زبان : فارسی
نوع فایل : PDF
تعداد صفحات : 14
حجم : 112 کیلوبایت

درباره کتاب :
زندگی نامه آ. پرویز نی داود و مجموعه شعر اشک لیلی از مجموعه آثار او

زمان ارسال: 24 شهریور، 1390 ادامه...
دانلود کتاب حکمت مشاء
دانلود کتاب حکمت مشاء

عنوان : کتاب حکمت مشاء
نویسنده : بھزاد خواجات
نوع : ادبیات
زبان : فارسی
نوع فایل : PDF
تعداد صفحات : 114
حجم : 510 کیلوبایت

درباره کتاب :
چھ قدر پرواز لازم بود
کھ چشم ھای تو مثل روز اول شود
و گنجشک ھا را صدا کنی؟
چھ قدر آسمان؟
گل سرخ در غنچھ
خطوطی در ھم بود
کھ تو باید یاد می گرفتی
در دستوری خصوصی
خواندن و آموختن اش را...
ھیھات بزرگی از این ھمھ باغ وُ
درس ھای بر زمین مانده...

زمان ارسال: 24 شهریور، 1390 ادامه...
دانلود کتاب شعر دھه ی ھفتاد (پسا نیمایی)
دانلود کتاب شعر دھه ی ھفتاد (پسا نیمایی)

عنوان : کتاب شعر دھه ی ھفتاد (پسا نیمایی)
نویسنده : بهزاد خواجات
نوع : ادبیات
زبان : فارسی
نوع فایل : PDF
تعداد صفحات : 22
حجم : 199 کیلوبایت

درباره کتاب :

آنچه كه موجب ميشود تا نوعي از شعر را در بررسي جریانھاي شعر معاصر بھ نام یك دھھ (دھھي ھفتاد) بنامیم، تنھا بھ دلیل اشتھاري است كه این عنوان و اصطلاح در میان اھل شعر و منتقدان دوران كسب كرده و اھمالي در میان نیست. به عبارت دیگر این جریان كه مھمترین و گستردهترین جریان شعري در سالھاي اخیر (پس از انقلاب) به شمار می آید، با كثرت شاعران و آثار چاپي، كانوني بوده است كه ھیچ شاعر و منتقدي عرفي شده است و بارھا توسط شاعران تندروتر، محافظھكار، رادیكال و بنیادگرایانھ و این یعني انحصار بھ فردیت آن.

زمان ارسال: 24 شهریور، 1390 ادامه...
دانلود کتاب اسید اسکوربیک
دانلود کتاب اسید اسکوربیک

عنوان : کتاب اسید اسکوربیک
نویسنده : پژک صفری
نوع : ادبیات
زبان : فارسی
نوع فایل : PDF
تعداد صفحات : 31
حجم : 299 کیلوبایت


زمان ارسال: 24 شهریور، 1390 ادامه...
دانلود کتاب فرهنگ کوچک واژه های بیگانه و برابر پارسی آنها
دانلود کتاب فرهنگ کوچک واژه های بیگانه و برابر پارسی آنها

عنوان : کتاب فرهنگ کوچک واژه های بیگانه و برابر پارسی آنها
نویسنده : نا مشخص
نوع : ادبیات
زبان : فارسی
نوع فایل : PDF
تعداد صفحات : 22
حجم : 240 کیلوبایت

زمان ارسال: 24 شهریور، 1390 ادامه...
دانلود کتاب برای من ای مهربان چراغ بیار
دانلود کتاب برای من ای مهربان چراغ بیار

عنوان : کتاب برای من ای مهربان چراغ بیار
نویسنده : فروغ فرخ زاد
نوع : ادبیات
زبان : فارسی
نوع فایل : PDF
تعداد صفحات : 96
حجم : 1.04 مگابایت

درباره کتاب :
پرويز حتما منتظر جواب نامه ات هستي. من فكر مي كردم كه بديعه خانم همه چيز را براي تو گفته و ديگر احتياجي به تكرار آن نيست ولي از طرف ديگر هم فكر اين كه شايد تو هنوز نمي داني من چه تصميمي در مقابل آن خواهش تو اتخاذ كرده ام مرا راحت نمي گذارد من نامه ي تو را خواندم درست است كه از تو چنين انتظاري نداشتم ولي باز هم به خاطر تو آن را مي پذيرم و ديگران را هم راضي كرده ام از آن جهت خيالت راحت باشد تو در تلفن به من گفتي كه بايد روز مورد نظر حتما جمعه باشد بسيار خوب اگر تصميم گرفته اي پس بايد زودتر اقدام كني چون تا روز جمعه 5 روز بيشتر باقي نمانده و ما نمي توانيم آن همه كار را در ظرف مدت كوتاهي انجام دهيم اين جواب من است.

زمان ارسال: 24 شهریور، 1390 ادامه...
دانلود کتاب آوار آفتاب
دانلود کتاب آوار آفتاب

عنوان : کتاب آوار آفتاب
نویسنده : سهراب سپهری
نوع : ادبیات
زبان : فارسی
نوع فایل : PDF
تعداد صفحات : 32
حجم : 201 کیلوبایت


زمان ارسال: 24 شهریور، 1390 ادامه...
دانلود کتاب حرف اول
دانلود کتاب حرف اول

عنوان : کتاب حرف اول
نویسنده : محمد رضا زجاجی
نوع : ادبیات
زبان : فارسی
نوع فایل : PDF
تعداد صفحات : 62
حجم : 798 کیلوبایت


زمان ارسال: 25 مرداد، 1390 ادامه...
دانلود کتاب حدیـث کشک
دانلود کتاب حدیـث کشک

عنوان : کتاب حدیـث کشک
نویسنده : محمد رضا زجاجی
نوع : ادبیات
زبان : فارسی
نوع فایل : PDF
تعداد صفحات : 112
حجم : 2.03 مگابایت

زمان ارسال: 25 مرداد، 1390 ادامه...

 1 2 3 4 5 > 


Reverse Aging in Malaysia

If you wish to bring back the healthy and refreshing years of your life, Life Care Diagnostic Medical Centre recommends the age-reverse procedure practiced in one of world’s most advanced clinic.