اس ام اس جدید – پیامک جدید تیر ۹۰
اس ام اس جدید – پیامک جدید تیر ۹۰

  من به یادت آه را بر روی غم حک کردم تا بدانی انتطار دوست یعنی اوج عشق. فرستنده : دانش از تهران +++++++++++++++ هر کسی از راهی رسید بی دریغ تکه ای از قلب ما کند و پرید. فرستنده : ۷۹۷۹***۰۹۳۸ +++++++++++++++ برای دیگران عشق کور است اما درمورد من این صادق نیست چون

زمان ارسال: 11 تیر، 1390 ادامه...

Reverse Aging in Malaysia

If you wish to bring back the healthy and refreshing years of your life, Life Care Diagnostic Medical Centre recommends the age-reverse procedure practiced in one of world’s most advanced clinic.