اس ام اس های فلسفی ، پیامک فلسفی فروردین ۹۰
اس ام اس های فلسفی ، پیامک فلسفی فروردین ۹۰

شانس نام مستعار خداست آنجا که نمی خواهد امضایش پای داده هایش باشد‎ . . . . . . قوی کسی است که ، نه منتظر میماند خوشبختش کنند و نه اجازه میدهد بدبختش کنند . . . . . . نداشتن آدم هایی که دوستشون داری از داشتن آدم هایی که یه وقتی دوستشون

زمان ارسال: 18 فروردین، 1390 ادامه...

Reverse Aging in Malaysia

If you wish to bring back the healthy and refreshing years of your life, Life Care Diagnostic Medical Centre recommends the age-reverse procedure practiced in one of world’s most advanced clinic.