عاشقانه ترین اس ام اس های اسفند ماه ۱۳۸۹
عاشقانه ترین اس ام اس های اسفند ماه ۱۳۸۹

اگهی فوری: . . به یک آغوش گرم برای فراموش کردن سرمای زندگی نیازمندیم . . .   دوای درد مرا هیچ کس نمی فهمد فقط بگو به طبیبان دعا کنند مرا . . . تو را نه عاشقانه و نه عاقلانه و نه حتی عاجزانه که تو را عادلانه در آغوش می کشم عدل

زمان ارسال: 28 بهمن، 1389 ادامه...

Reverse Aging in Malaysia

If you wish to bring back the healthy and refreshing years of your life, Life Care Diagnostic Medical Centre recommends the age-reverse procedure practiced in one of world’s most advanced clinic.