دانلود رایگان مجله گیم لند شماره 12 - آذر ماه 90
دانلود رایگان مجله گیم لند شماره 12 - آذر ماه 90


عناوین دو هفته نامه گیم لند شماره 12:
آخرین اخبار
- Game & Life
- Making Game
- پیشنمایش بازی Star Wars The Old Republic
- پیشنمیش بازی Resident Evil Revelations
- نقد فیلم Sherlock Holmes A Game of Shadows
- نقد بازی Call of Duty Modern Warfare 3
- نقد بازی Uncharted 3
- نقد بازی FIFA 12
- نقد بازی Kinect Sport Season 2
- The Face
- Hardware
- FlashBack 
- و...

زمان ارسال: 22 آذر، 1390 ادامه...
دانلود رایگان مجله گیم لند شماره 13 - آذر ماه 90
دانلود رایگان مجله گیم لند شماره 13 - آذر ماه 90


عناوین دو هفته نامه گیم لند شماره 13:
اخبار:
بازی و زندگی:
GameLand Awards 2011
Dance Central 2 VS Just Dance 3
مصاحبه اختصاصی با آریا اسرافیلیان
پیش نمایش :
Final Fantasy XIII-2
SSX Deadly Decents
The Darkness 2
SoulCalibur V
Anarchy Reigns

زمان ارسال: 13 دی، 1390 ادامه...

Reverse Aging in Malaysia

If you wish to bring back the healthy and refreshing years of your life, Life Care Diagnostic Medical Centre recommends the age-reverse procedure practiced in one of world’s most advanced clinic.