ترجمه زیر نویس و زیرنویس فیلم با Subtitle Translation Wizard 3.0
ترجمه زیر نویس و زیرنویس فیلم با Subtitle Translation Wizard 3.0

  نرم افزار Subtitle Translation Wizard 3.0 یک نرم افزار شاده برای ترجمه ی زیرنویس ها است که شامل ترجمه ی فرمت هایی نظیر  srt ،  sub(MicroDVD format) ،Sami(.smi ) ،SubViewer(.SUB و نیز SubViewer 2.0 است. شما به وسیله ی این نرم افزار می توانید متن های srt و sub را استخراج کرده و زیر

زمان ارسال: 2 تیر، 1390 ادامه...

Reverse Aging in Malaysia

If you wish to bring back the healthy and refreshing years of your life, Life Care Diagnostic Medical Centre recommends the age-reverse procedure practiced in one of world’s most advanced clinic.