مقاله کارگاه نرم افزار در مهندسی شیمی

موضوع: کتاب شيمی

زمان ارسال: 13 آذر، 1389 منبع: IranMeet.com ادامه (محتوای اصلی)
مقاله کارگاه نرم افزار در مهندسی شیمی

عنوان : مقاله کارگاه نرم افزار در مهندسی شیمی
موضوع : شیمی
نویسنده : پیران - حقیقی
زبان : فارسی
نوع فایل : PDF
تعداد صفحات : 7
حجم : 169KB

شرح کتاب :
در سال های اخیر درس کارگاه نرم افزار به دروس رشته مهندسی شیمی اضافه گردیده که لزوم آن قبل از این احساس می شد.انتخاب محتوای این واحد درسی در میزان بهره وری از آن بسیار موثر و مهم است. در این مقاله سعی شده است با بررسی انواع نرم افزار های مختلف مرتبط با رشته مهندسی شیمی و ذکر تفاوت ها و شباهت های آنها محتوای مناسب این درس پیشنهاد شود .محتوای مناسب این درس تا حد زیادی از زمان ارائه ی آن اثر می پذیرد. مناسب ترین نرم افزار در هر مقطع زمانی تابع موضوعات درسی و زمینه قبلی دانشجویان در مورد مدل های ریاضی و الگوریتم های عددی و توانایی آن ها در برنامه نویسی کامپیوتری است.

دانلود کتاب الکترونیکی در ادامه مطلب

مطالب مرتبط:

Reverse Aging in Malaysia

If you wish to bring back the healthy and refreshing years of your life, Life Care Diagnostic Medical Centre recommends the age-reverse procedure practiced in one of world’s most advanced clinic.