کتاب درآمدی بر موسیقی مردم پسند

موضوع: کتاب هنر

زمان ارسال: 14 آذر، 1389 منبع: IranMeet.com ادامه (محتوای اصلی)
کتاب درآمدی بر موسیقی مردم پسند

عنوان : کتاب درآمدی بر موسیقی مردم پسند
نویسنده : مسعود کوثری
ناشر : صدا و سيمای جمهوری اسلامی ايران
نوع : هنر
زبان : فارسی
نوع فایل : PDF
تعداد صفحات : 211
حجم : 1.80 MB

درباره کتاب :
موسيقي مردم پسند در دنياي امروز به يكي از عناصر اصلي فرهنگ مردم جوامع معاصر تبديل شده است. اين موسيقي در همه جا حضور دارد. در خانه، اتومبيل، تاكسي و اتوبوس، فرودگاه و فروشگاههاي بزرگ و خلاصه در همه جا اين موسيقي مردم پسند است كه به گوش مي رسد. اما متاسفانه با وجود چنين گستردگي و استقبالي كه از اين موسيقي مي شود، هنوز در مجامع علمي توجه چنداني به اين نوع موسيقي نشده است.
از ديدگاه تاريخي دهه 1930، دهه مهم رشد و گسترش موسيقي مردم پسند است. يكي از دلايل اين امر تغيير فرهنگي مهمي است كه در اين دوره در امريكا روي داده است. تجلي تغييرات فرهنگي اين دوره را مي توان در سبك پوشش مردم و ورود اتومبيل به فرهنگ مردم پسند و تغيير در قواعد اخلاقي مشاهده كرد. از سويي در خصوص نقش راديو در توسعه موسيقي مردم پسند بايد گفت كه راديو نه تنها به رشد موسيقي مردم پسند در جامعه آمريكا و ديگر نقاط جهان كمك كرده است بلكه موسيقي مردم پسند نيز به نوعي ناجي راديو بوده است.
نويسنده کتاب علاوه بر اشاره به موضوعات بالا به مسائلي چون مخاطبان موسيقي مردم پسند، مصرف موسيقي مردم پسند، جنسيت، هويت و موسيقي مردم پسند و موسيقي مردم پسند ايراني مي پردازد.

مطالب مرتبط:

Reverse Aging in Malaysia

If you wish to bring back the healthy and refreshing years of your life, Life Care Diagnostic Medical Centre recommends the age-reverse procedure practiced in one of world’s most advanced clinic.