کتاب مجموعه دانستنی های زیست محیطی تنوع زیستی

موضوع: کتاب زيست شناسی

زمان ارسال: 12 آذر، 1389 منبع: IranMeet.com ادامه (محتوای اصلی)
کتاب مجموعه دانستنی های زیست محیطی تنوع زیستی

عنوان : کتاب مجموعه دانستنی های زیست محیطی تنوع زیستی
نوع : محیط زیست
زبان : فارسی
نوع فایل : PDF
تعداد صفحات : 69
حجم : 1.50 MB

درباره کتاب :
روند کلی تنوع از قطب به استوا رو به افزایش است تنوع جوامع کف اقیانوس ها نیز به محیط فیزیکی بستگی دارد . مساحت یک جزیره مهمترین عامل و ارتفاع از سطح دریا عامل دیگر برای بیش و کمی تنوع است هر دوی این متغیرها نشان دهنده تنوع بوم شناختی( اکولوژیک ) است که احتمال گونه سازی یعنی فرایند انشقاق گونه قدیمی به دو یا چند گونه جدید را افزایش می دهد

مطالب مرتبط:

Reverse Aging in Malaysia

If you wish to bring back the healthy and refreshing years of your life, Life Care Diagnostic Medical Centre recommends the age-reverse procedure practiced in one of world’s most advanced clinic.