دانلود کتاب ایالتهای لرزه زمینساختی ایران

موضوع: کتاب عمران

زمان ارسال: 25 شهریور، 1390 منبع: IranMeet.com ادامه (محتوای اصلی)
دانلود کتاب ایالتهای لرزه زمینساختی ایران

عنوان : کتاب ایالتهای لرزه زمینساختی ایران
نویسنده : نوربخش میرزائی
نوع : عمران
زبان : فارسی
نوع فایل : PDF
تعداد صفحات : 20
حجم : 2.60 مگابایت

درباره کتاب :
ايالت لرزه زمينساختي، پهنه اي است كه تحت رژيمهاي ژئوديناميكي كن وني، داراي جايگاه تكتونيكي همانند و الگوي لرز هخيزي يكسان باشد (يي ١و همكاران، ١٩٩٥ ). با توجه به اين مفهوم، ميرزايي و همکاران ( ١٩٩٨ ) ايران را به پنج ايالت لرزه زمينساختي عمدة : ١- البرز - آذربايجان ، ٢- كپه داغ، ٣- زاگرس ، ٤- ايران مركزي و شرق ايران ، و ٥- مكران، تقسيم کرده اند كه خصوصيات عمده آنها به اختصار به صورت زير است.

مطالب مرتبط:

Reverse Aging in Malaysia

If you wish to bring back the healthy and refreshing years of your life, Life Care Diagnostic Medical Centre recommends the age-reverse procedure practiced in one of world’s most advanced clinic.