دانلود کتاب جنبش نیرومند زمین و پیش بینی پارامترهای آن

موضوع: کتاب عمران

زمان ارسال: 25 شهریور، 1390 منبع: IranMeet.com ادامه (محتوای اصلی)
دانلود کتاب جنبش نیرومند زمین و پیش بینی پارامترهای آن

عنوان : کتاب جنبش نیرومند زمین و پیش بینی پارامترهای آن
نویسنده : نویسنده: حسین حمزه لو
نوع : عمران
زبان : فارسی
نوع فایل : PDF
تعداد صفحات : 10
حجم : 698 کیلوبایت

درباره کتاب :
ويژگيهاي جنبش نيرومند زمين براي طراحي ساز ههاو مطالعه خصوصيات چشمه زمي نلرزه از اهميت بالايي برخوردار مي باشد. ناهمگن بودن ساختمان داخل زمين، لايه ای بودن پوسته، وجود چينها، گسلها، موجهای انعکاسی، شکست مرزی، موجهای تبديل يافته و فرآيند پيچيده کاهندگی بر روی تخمين پارامترهای جنبش نيرومند زمين تاثير می گذارند. با توجه به ويژگيهاي جنبش نيرومند زمين روشهايي براي تخمين آنها معرفي شده است. اين روشها شامل روشهاي تجربي و تئوري مي باشد. در روشهاي تجربي پارامتر جنبش نيرومند زمين به صورت تابعي تجربي از فاصله، بزرگاي، نوع خاك، سازوكار براي منطقه مورد نظر و براساس پارامترهاي جنبش نيرومند زمين بدست آمده از زمين لرزه هاي رويداده در آن منطقه برآورد مي گردد. در صورتي كه در روشهاي تئوري با در نظر گرفتن اطلاعات مربوط به چشمه زمي نلرزه، انتشار امواج بين چشمه و سايت و شرايط ساختگاهي جنبش نيرومند زمين شبيه سازي مي گردد. مزيت روش تئوري بر روش تجربي در اين است كه با در نظر گرفتن اطلاعات مربوط به چشمه، مسير و شرايط ساختگاهي پارامتر جنبش نيرومند زمين با دقت بيشتري تخمين زده م يشود. اثر جهت پذيري كه در روابط تجربي مورد توجه قرار نگرفته است در روشهاي تئوري در نظر گرفته شده است.

مطالب مرتبط:

Reverse Aging in Malaysia

If you wish to bring back the healthy and refreshing years of your life, Life Care Diagnostic Medical Centre recommends the age-reverse procedure practiced in one of world’s most advanced clinic.