دانلود کتاب طرح خاورمیانه بزرگ

موضوع: کتاب جغرافيا

زمان ارسال: 26 تیر، 1390 منبع: IranMeet.com ادامه (محتوای اصلی)
دانلود کتاب طرح خاورمیانه بزرگ

عنوان : کتاب طرح خاورمیانه بزرگ
نویسنده : روح الله جمعه ای
نوع : جغرافیا
زبان : فارسی
نوع فایل : PDF
تعداد صفحات : 247
حجم : 1.67 مگابایت

درباره کتاب :
منطقه خاورمیانه به دلیل اهمیت ژئوپلتیک ویژه خود طی دوران های گذشته همواره کانون توجه دول بیگانه و قدرت های استعماری قرار داشته است. امروزه این ناحیه به واسطه موقعیت استراتژیکی و ژئوپلتیکی و وضعیت سیاسی حاکم بر آن عنصر مهم تاثیر گذار بر معادلات بین المللی محسوب می گردد.
این منطقه همواره صحنه نفوذ و منازعات قدرت های بزرگ عرصه بین الملل بوده و میزان حضور در این منطقه یکی از عوامل مهم در تعیین میزان قدرت جهانی و موقعیت بین المللی قدرت های بزرگ در عرصه رقابت جهانی بوده است.
ژئوپلتیک برتر و قرار گرفتن در حد فاصل قدرت های بزرگ بین المللی، منشاء مواد خام ارزان قیمت برای اقتصاد دنیا و کانون انرژی جهان به خصوص نفت و گاز و بازار بزرگ مصرف تولیدات کشورهای صنعتی و توسعه یافته، این منطقه را به کانون توجه قدرت های بزرگ سیاسی، اقتصادی جهان تبدیل کرده است. عنصر مهم دیگری که بر اهمیت منطقه خاورمیانه افزوده است و آن را به یکی از کانون های فرهنگی مهم تبدیل کرده، وجود زادگاه های مختلف از جمله تمدن اسلامی در این منطقه می باشد که به مثابه تمدنی رقیب با تمدن غرب به ویژه تمدن لیبرال مسیحی حاکم بر اروپا و آمریکا به حساب می آید. بسیاری از پژوهشگران حوزه تمدنی در غرب، آینده روابط این دو تمدن مهم در عرصه جهانی _ (تمدن اسلامی) و تمدن لیبرال مسیحی _ را آینده جهان تلقی می کنند.
(ن.ک.هانتینگون)
به نظر می رسد علی رغم ذات مسالمت جو و صلح طلبانه تمدن اسلامی، مردم این منطقه به واسطه استعمار و سلطه کشور های غربی، به ویژه در این قرن اخیر، نگرش چندان مثبتی به قدرت های غربی و سیاست های آنها در منطقه خاورمیانه نداشته و همواره به موضع گیری های تقابلی با سیاست های کشورهای غربی در منطقه پرداخته اند.

مطالب مرتبط:

Reverse Aging in Malaysia

If you wish to bring back the healthy and refreshing years of your life, Life Care Diagnostic Medical Centre recommends the age-reverse procedure practiced in one of world’s most advanced clinic.