دانلود کتاب پیدایش و تحول آفرینش های فرهنگی و هنری از دیدگاه تعاملی

موضوع: کتاب خانواده

زمان ارسال: 24 شهریور، 1390 منبع: IranMeet.com ادامه (محتوای اصلی)
دانلود کتاب پیدایش و تحول آفرینش های فرهنگی و هنری از دیدگاه تعاملی

عنوان : کتاب پیدایش و تحول آفرینش های فرهنگی و هنری از دیدگاه تعاملی
نویسنده : دکتر کاوه احمدی علی آبادی
نوع : اجتماعی
زبان : فارسی
نوع فایل : PDF
تعداد صفحات : 160
حجم : 1.12 مگابایت

درباره کتاب :
انسان با نیازهای زیستی مشخصی با به عرصه گیتی می گذارد نیاز به خوردن آشامیدن خوابیدن و نظایر آنها از بدو تولد با هر انسانی است و او را جهت رفع این نیازها به سوی فعالیتها و اموری خاص سوق می دهد و هر انسانی نسبت به دستوراتی که سائق های مربوط به هر یک از این نیازها صادر می کنند ناگزیر به فرمانبرداری است

مطالب مرتبط:

Reverse Aging in Malaysia

If you wish to bring back the healthy and refreshing years of your life, Life Care Diagnostic Medical Centre recommends the age-reverse procedure practiced in one of world’s most advanced clinic.