دانلود کتاب کدام معیار برای انتخاب ھمسر مناسب تر است

موضوع: کتاب خانواده

زمان ارسال: 26 تیر، 1390 منبع: IranMeet.com ادامه (محتوای اصلی)
دانلود کتاب کدام معیار برای انتخاب ھمسر مناسب تر است

عنوان : کتاب کدام معیار برای انتخاب ھمسر مناسب تر است
نویسنده : نامشخص
نوع : خانواده
زبان : فارسی
نوع فایل : PDF
تعداد صفحات : 272
حجم : 3.34 مگابایت

درباره کتاب :
اگر شناسنامه تان را ورق بزنید چھار واقعه زندگی در آن آمده است: تولد، ازدواج، طلاق و فوت؛ که فقط در ازدواج و طلاق مختارید، بنابراین ازدواج را نباید سرسری گرفت بلکه باید با مطالعه و براساس معیارھای حقیقی ھمسر را انتخاب کر د. قبل ازدواج حتماً با یک متخصص یا یک مشاور خِبره در امور خانواده و برخوردار از اطلاعات امروزی مشاوره کنید. در ھمه جا « علاقه بعداً پیدا می شو د » ،« به ھم عادت می کنی د » این که می گویند پیدا می شود که پایه و اساس ازدواج بر معیارھای « بعداً » صحیح نیس ت. زمانی علاقه ،«! دعواھای پدر و مادرم مرا خسته کرده بود » عقلانی استوار شده باش د. با عنوان ھای و ... تن به ازدواج تحمیلی و « ھمه دوستانم ازدواج کرده ان د » ،« در تنگنای مالی بود م »

مطالب مرتبط:

Reverse Aging in Malaysia

If you wish to bring back the healthy and refreshing years of your life, Life Care Diagnostic Medical Centre recommends the age-reverse procedure practiced in one of world’s most advanced clinic.