آشنایی با فیزیولوژی مردانه

موضوع: خانواده و زندگی

زمان ارسال: 2 آذر، 1389 منبع: Tebyan.net ادامه (محتوای اصلی)
آشنایی با فیزیولوژی مردانه

در مردي که به بلوغ رسيده است، دو بيضه - که در داخل کيسة بيضه در خارج بدن قرار گرفته‌‌اند- وظيفة توليد و نگهداري ميليونها سلول اسپرم را بر عهده دارند. بيضه‌ها تخم مرغي شکل هستند و حدود 5 سانتي‌متر طول و 3 سانتي متر قطر دارند.


Reverse Aging in Malaysia

If you wish to bring back the healthy and refreshing years of your life, Life Care Diagnostic Medical Centre recommends the age-reverse procedure practiced in one of world’s most advanced clinic.