از گذشته دل بکنید

موضوع: خانواده و زندگی

زمان ارسال: 2 آذر، 1389 منبع: Tebyan.net ادامه (محتوای اصلی)
از گذشته دل بکنید

کساني که حس مي‌کنند‌ آنچه در زندگي دارند ناکافي است و يا اگر نمره‌اي که به آن مي‌دهند، کمتر از 20 باشد يعني سرخوردگي و دلخوري بايد بدانند سخت در اشتباه‌اند. کمال‌طلبي پيش‌زمينه به وجود‌ آمدن بعضي از افکار بيماري‌زاست.


Reverse Aging in Malaysia

If you wish to bring back the healthy and refreshing years of your life, Life Care Diagnostic Medical Centre recommends the age-reverse procedure practiced in one of world’s most advanced clinic.