امان از سکوت مردانه

موضوع: خانواده و زندگی

زمان ارسال: 16 آذر، 1389 منبع: Tebyan.net ادامه (محتوای اصلی)
امان از سکوت مردانه

بسياری از زنان تصور می‌كنند كه همسرانشان قوی ولی خيلی كم حرفند. در واقع خانم‌ها در شگفتند كه اين همسران قوی چرا درباره احساسات و افكار خود چيزی نمی گويند يا به‌ اصطلاح همه اش توی خودشان هستند.


Reverse Aging in Malaysia

If you wish to bring back the healthy and refreshing years of your life, Life Care Diagnostic Medical Centre recommends the age-reverse procedure practiced in one of world’s most advanced clinic.