امن و آرام مثل خانه

موضوع: خانواده و زندگی

زمان ارسال: 20 آذر، 1389 منبع: Tebyan.net ادامه (محتوای اصلی)
امن و آرام مثل خانه

بررسی‌های دقیق و پژوهش‌های طولی روان‌شناسان و آسیب‌شناسان اجتماعی نشان داده است که ضربه‌های ناشی از استرس دائمی که بنیان خانواده‌های آشفته را مدام می‌لرزاند بسی فاجعه‌بارتر از عواقب طلاق است.


Reverse Aging in Malaysia

If you wish to bring back the healthy and refreshing years of your life, Life Care Diagnostic Medical Centre recommends the age-reverse procedure practiced in one of world’s most advanced clinic.