این مد است یا بی هویتی؟

موضوع: خانواده و زندگی

زمان ارسال: 15 آذر، 1389 منبع: Tebyan.net ادامه (محتوای اصلی)
این مد است یا بی هویتی؟

مقوله مد و مدگرایی پدیده ای است که در دنيای امروز به طور قابل توجهی گسترش يافته است و از مسائل مهم و روز جامعه و از جمله دغدغه های نسل جوان ما نیز محسوب می شود. این موضوع به شكلی بی‌سابقه واجتناب‌ناپذير در ابعاد مختلف زندگی اجتماعی همه قشرهای جامعه،


Reverse Aging in Malaysia

If you wish to bring back the healthy and refreshing years of your life, Life Care Diagnostic Medical Centre recommends the age-reverse procedure practiced in one of world’s most advanced clinic.