برای ماندگاری گل ها

موضوع: خانواده و زندگی

زمان ارسال: 17 آذر، 1389 منبع: Tebyan.net ادامه (محتوای اصلی)
برای ماندگاری گل ها

بسیاری از گیاهان را می توان با مواد شیمیایی جاذب‌الرطوبه خشك كرد. مخصوصاً گیاهان حساس مانند اركیده و لیلیوم در مواد شیمیایی بهتر خشك می شوند.


Reverse Aging in Malaysia

If you wish to bring back the healthy and refreshing years of your life, Life Care Diagnostic Medical Centre recommends the age-reverse procedure practiced in one of world’s most advanced clinic.