تلویزیون؛ آری یا خیر؟

موضوع: خانواده و زندگی

زمان ارسال: 19 آذر، 1389 منبع: Tebyan.net ادامه (محتوای اصلی)
تلویزیون؛ آری یا خیر؟

تلويزيون پديده اي است عجيب که چندي است وارد زندگي انسان ها شده و به گونه اي معجزه آسا تقريباً همه خانه ها را اشغال کرده است چنان که توجه بيشتر انديشمندان را به خود معطوف داشته است.


Reverse Aging in Malaysia

If you wish to bring back the healthy and refreshing years of your life, Life Care Diagnostic Medical Centre recommends the age-reverse procedure practiced in one of world’s most advanced clinic.