تکنولوژی و نگرانی هایش

موضوع: خانواده و زندگی

زمان ارسال: 10 آذر، 1389 منبع: Tebyan.net ادامه (محتوای اصلی)
تکنولوژی و نگرانی هایش

بخشی هم مخصوص فیلتـرینـگ اینترنت است به صورتی كه می‌توان در آن لغات نامناسب را انتخاب و مشخص كرد كه اگر وب سایت باز شده توسط كودك شامل یكی از این لغات بود، وب سایت بسته شده و یا به وب سایت دیگر منتقل شود.


Reverse Aging in Malaysia

If you wish to bring back the healthy and refreshing years of your life, Life Care Diagnostic Medical Centre recommends the age-reverse procedure practiced in one of world’s most advanced clinic.