حبس زنان در خانه!!!؟

موضوع: خانواده و زندگی

زمان ارسال: 16 آذر، 1389 منبع: Tebyan.net ادامه (محتوای اصلی)
حبس زنان در خانه!!!؟

آیا اگر زن،ساده و سنگین به دنبال کار خود برود برای اجتماع بهتر است‏ یا آنکه‏برای یک بیرون رفتن چند ساعت پای آینه وقت‏خود را تلف کند وزمانی هم که بیرون رفت تمام سعیش این باشد که افکار مردان را متوجه خود سازد وجوانان را که باید مظهر اراده و فعالیت و تصمیم ا


Reverse Aging in Malaysia

If you wish to bring back the healthy and refreshing years of your life, Life Care Diagnostic Medical Centre recommends the age-reverse procedure practiced in one of world’s most advanced clinic.