خشونت زیر سایه بان عشق

موضوع: خانواده و زندگی

زمان ارسال: 16 آذر، 1389 منبع: Tebyan.net ادامه (محتوای اصلی)
خشونت زیر سایه بان عشق

خشونت، بدرفتاری، ضرب و شتم علیه زنان و همسر آزاری یک معضل مهم اجتماعی تلقی شده، که از درون نظام خانوادگی مردسالار بر می خیزد. در چنین نظام مردسالارانه مبتنی بر زور، قدرت و اقتدار شوهر بر زن، زمینه ایجاد برخی از مناسبات قدرت و آزار و اذيت زنان درزندگی زناش


Reverse Aging in Malaysia

If you wish to bring back the healthy and refreshing years of your life, Life Care Diagnostic Medical Centre recommends the age-reverse procedure practiced in one of world’s most advanced clinic.