دروغ، اونم به خانوما

موضوع: خانواده و زندگی

زمان ارسال: 2 آذر، 1389 منبع: Tebyan.net ادامه (محتوای اصلی)
دروغ،  اونم به خانوما

بیشتر افراد حداقل هرچند وقت یکبار به همسر خود دروغ می گویند. درتحقیقی، وقتی از زن و شوهرها پرسیده شد آیا تا به حال به همسر خود دروغ گفته اند یا نه؟ تقریبا نیمی از آنها (که گاهی به ۹۰ درصد هم می رسد) با ذکر نام مستعار برای خود، این گفته را تایید کرده اند.


Reverse Aging in Malaysia

If you wish to bring back the healthy and refreshing years of your life, Life Care Diagnostic Medical Centre recommends the age-reverse procedure practiced in one of world’s most advanced clinic.