رفاه بخواهیم یا آرامش؟

موضوع: خانواده و زندگی

زمان ارسال: 10 آذر، 1389 منبع: Tebyan.net ادامه (محتوای اصلی)
رفاه بخواهیم یا آرامش؟

رفاه بیشتر با کیفیت مسیر زندگی مرتبط است در حالیکه آرامش وابسته به هدف و معنای زندگی است. شما اگر یک اتومبیل آخرین مدل داشته باشید ممکن است سفر راحتی انجام دهید ، ولی هدف سفر شما ممکن است یک جشن عروسی یا یک مراسم عزا باشد.


Reverse Aging in Malaysia

If you wish to bring back the healthy and refreshing years of your life, Life Care Diagnostic Medical Centre recommends the age-reverse procedure practiced in one of world’s most advanced clinic.