زندگی به سبک چینی ها

موضوع: خانواده و زندگی

زمان ارسال: 2 آذر، 1389 منبع: Tebyan.net ادامه (محتوای اصلی)
زندگی به سبک چینی ها

اگر کسی سوال کند چرا من از دیگران طلبکارم؟! از همه، از پدر، مادر، همسر، فرزند، از معلم و شاگرد و... خلاصه از همه؟! باید ریشه اش را در کمرنگ شدن انصافش جستجو کند.


Reverse Aging in Malaysia

If you wish to bring back the healthy and refreshing years of your life, Life Care Diagnostic Medical Centre recommends the age-reverse procedure practiced in one of world’s most advanced clinic.