فوت و فن های اتو کشی

موضوع: خانواده و زندگی

زمان ارسال: 20 آذر، 1389 منبع: Tebyan.net ادامه (محتوای اصلی)
فوت و فن های اتو کشی

اگر مي خواهيد خط اتوي شما با دوام باشد در محل خط اتو از زير، كركها وپرزها را كاملأ برداريد ودر محل خط اتو در زير و داخل لباس مقداري صابون خشك بكشيد و در محل خط اتو در روي لباس يك پارچه مرطوب بگذاريد و با اتوي داغ محل مورد نظر را اتو كنيد .


Reverse Aging in Malaysia

If you wish to bring back the healthy and refreshing years of your life, Life Care Diagnostic Medical Centre recommends the age-reverse procedure practiced in one of world’s most advanced clinic.