قدم به قدم با تو همراهم

موضوع: خانواده و زندگی

زمان ارسال: 2 آذر، 1389 منبع: Tebyan.net ادامه (محتوای اصلی)
قدم به قدم با تو همراهم

1- بازی هایی مثل قایم باشک و ... را که برای کودک جالب است انجام دهید . 2- یک اسباب بازی زیر پتو قرار دهید و از او بخواهید آن را پیدا کند . 3- انداختن اشیایی مانند گیره لباس یا مکعب را در داخل یک ظرف به او یاد دهید . 4- یک مداد و کاغذ برای نقاشی به


Reverse Aging in Malaysia

If you wish to bring back the healthy and refreshing years of your life, Life Care Diagnostic Medical Centre recommends the age-reverse procedure practiced in one of world’s most advanced clinic.