قصه دو کبوتر عاشق

موضوع: خانواده و زندگی

زمان ارسال: 2 آذر، 1389 منبع: Tebyan.net ادامه (محتوای اصلی)
قصه دو کبوتر عاشق

زوج های موفق، کارهای کوچک نظیر اولویت قرار دادن نیازها و کارهای همسر و کارهای بزرگ نظیر احترام و گوش کردن به حرف های هم را مدنظر قرار می دهند.


Reverse Aging in Malaysia

If you wish to bring back the healthy and refreshing years of your life, Life Care Diagnostic Medical Centre recommends the age-reverse procedure practiced in one of world’s most advanced clinic.