مامان باباها، به جای تنبیه...

موضوع: خانواده و زندگی

زمان ارسال: 2 آذر، 1389 منبع: Tebyan.net ادامه (محتوای اصلی)
مامان باباها، به جای تنبیه...

برخی از والدین در مقابل رفتارهای ناپسند کودکانشان خیلی سریع عصبانی شده و عکس العمل تندی نشان می دهند و متوسل به تنبیه بدنی، دعوا، سرزنش، انتقاد، مقایسه و... می شوند؛ این واکنش ناپخته، لجبازی کودکان را بر می انگیزاند و باعث می شود آنها بر خلاف میل والدینش


Reverse Aging in Malaysia

If you wish to bring back the healthy and refreshing years of your life, Life Care Diagnostic Medical Centre recommends the age-reverse procedure practiced in one of world’s most advanced clinic.