ماه عسلی دوباره

موضوع: خانواده و زندگی

زمان ارسال: 8 آذر، 1389 منبع: Tebyan.net ادامه (محتوای اصلی)
ماه عسلی دوباره

احساس همیاری، بالاتر و عمیقتر از احساس مسئولیت بوده و جنبه عملی آن را تشکیل می دهد و نوعی از خودگذشتگی محسوب می گردد. همیاری، فقط کمک کردن نیست، بلکه بیشتر علاقه و همفکری است، معنا و مفهوم همیاری بر سه عامل استوار است:


Reverse Aging in Malaysia

If you wish to bring back the healthy and refreshing years of your life, Life Care Diagnostic Medical Centre recommends the age-reverse procedure practiced in one of world’s most advanced clinic.