مردان هم گریه کنند

موضوع: خانواده و زندگی

زمان ارسال: 6 آذر، 1389 منبع: Tebyan.net ادامه (محتوای اصلی)
مردان هم گریه کنند

تا به حال این سئوال را از خود پرسیده اید که چرا گریه تا این حد می تواند آرام بخش باشد و یا چه ترکیبات و واکنش هایی در بدن به تولید گریه می انجامد؟ اصلا آیا انگیزه ما برای گریه بر نوع مواد آن اثر گذار است که برخی روان شناسان توصیه می کنند از گریه بیش از حد


Reverse Aging in Malaysia

If you wish to bring back the healthy and refreshing years of your life, Life Care Diagnostic Medical Centre recommends the age-reverse procedure practiced in one of world’s most advanced clinic.