معجزه ی خانواده های خوشبخت

موضوع: خانواده و زندگی

زمان ارسال: 11 آذر، 1389 منبع: Tebyan.net ادامه (محتوای اصلی)
معجزه ی خانواده های خوشبخت

در خانواده متعادل عشق و محبت در کلمات و جملات تک تک اعضای آن موج می زند اما در خانواده متزلزل سردی و خشکی عاطفی وجود داشته هر شخصی به دنبال بیرون کشیدن گلیم خویش است و روابط عاطفی و محبت آمیز در آن به ندرت یافت می شود .


Reverse Aging in Malaysia

If you wish to bring back the healthy and refreshing years of your life, Life Care Diagnostic Medical Centre recommends the age-reverse procedure practiced in one of world’s most advanced clinic.