من که با تو دعوا ندارم

موضوع: خانواده و زندگی

زمان ارسال: 3 آذر، 1389 منبع: Tebyan.net ادامه (محتوای اصلی)
من که با تو دعوا ندارم

همان طور که می دانیم وجود تعارض در بین افراد امری طبیعی است و پرهیز از تعارض و اختلافات بین فردی کاری غیر ممکن و غیر ضروری است. منتها مهم تر و طبيعي تر، آن است كه نسبت به حل اين اختلافات، اشراف داشته باشيم و بتوانيم اختلاف يا سوء تفاهمات خود يا ديگران


Reverse Aging in Malaysia

If you wish to bring back the healthy and refreshing years of your life, Life Care Diagnostic Medical Centre recommends the age-reverse procedure practiced in one of world’s most advanced clinic.