ناخواسته باردار نشوید

موضوع: خانواده و زندگی

زمان ارسال: 7 آذر، 1389 منبع: Tebyan.net ادامه (محتوای اصلی)
ناخواسته باردار نشوید

دیافراگم/سرپوش، پوششی از جنس لاستیک و با خاصیت کشسانی است که زن آن را در مهبل خود قرار می دهد تا گردن رحم، دهانه رحم/زهدان او را بپوشاند.


Reverse Aging in Malaysia

If you wish to bring back the healthy and refreshing years of your life, Life Care Diagnostic Medical Centre recommends the age-reverse procedure practiced in one of world’s most advanced clinic.