نترس، قاطعانه بایست و بگو نه!

موضوع: خانواده و زندگی

زمان ارسال: 19 آذر، 1389 منبع: Tebyan.net ادامه (محتوای اصلی)
نترس، قاطعانه بایست  و بگو نه!

به سختی “نه” می گویید؟ شما هم مانند بسیاری از مردم، همیشه می کوشید تا نسبت به دیگران و به هزینه ی خودتان خوب باشید؟ … به احتمال زیاد برای شما شرایطی پیش آمده که نه گفتن سخت بوده است. می توانید آخرین باری که در این موقعیت قرار گرفتید را به یاد آورید؟ آی


Reverse Aging in Malaysia

If you wish to bring back the healthy and refreshing years of your life, Life Care Diagnostic Medical Centre recommends the age-reverse procedure practiced in one of world’s most advanced clinic.