نسل به نسل پرتوقع تر

موضوع: خانواده و زندگی

زمان ارسال: 3 آذر، 1389 منبع: Tebyan.net ادامه (محتوای اصلی)
نسل به نسل پرتوقع تر

افرادي كه به مسئله رقابت منفي اطرافيان و همسالان توجه مي‌كنند افرادي هستند كه براي دست پيدا كردن به اهداف‌شان، اقدام به فعاليت‌هايي مي‌كنند كه در چشم ديگران جلوه كند و به عبارت ديگر خودنمايي مي‌كنند. اين افراد قصد دارند با برتري و چيرگي‌شان از همسالانشان


Reverse Aging in Malaysia

If you wish to bring back the healthy and refreshing years of your life, Life Care Diagnostic Medical Centre recommends the age-reverse procedure practiced in one of world’s most advanced clinic.