هنر درمان ها چه می کنند؟

موضوع: خانواده و زندگی

زمان ارسال: 2 آذر، 1389 منبع: Tebyan.net ادامه (محتوای اصلی)
هنر درمان ها چه می کنند؟

در هنر درماني شما ممكن است براي مثال خطوطي را تصويركنيد، نقاشي بكشيد و يا به هرصورت چيزهايي با دست‌هاي خودتان بسازيد. سپس شما به اتفاق درمانگر، مي‌توانيد از آنچه خلق كرده‌ايد به‌عنوان موضوع آغازين براي بحث در مورد احساسات‌تان، استفاده كنيد.


Reverse Aging in Malaysia

If you wish to bring back the healthy and refreshing years of your life, Life Care Diagnostic Medical Centre recommends the age-reverse procedure practiced in one of world’s most advanced clinic.