پشت پرچین هراس

موضوع: خانواده و زندگی

زمان ارسال: 6 آذر، 1389 منبع: Tebyan.net ادامه (محتوای اصلی)
پشت پرچین هراس

هراس، نوعي‌ اضطراب‌ به‌ صورت‌ ترس‌ مداوم‌ غيرمنطقي‌ يا بيش‌ از حد معمول‌ نسبت‌ به‌ يك‌ شيي ‌یا یک موقعيت‌ است كه‌ هيچ‌ يك‌، اساساً خطرناك‌ نبوده‌ يا تناسب‌ منطقي‌ با اضطراب‌ ندارند. اكثر افراد مبتلا به هراس، به خوبی می دانند که این اشیاء یا موقعیت ها، به


Reverse Aging in Malaysia

If you wish to bring back the healthy and refreshing years of your life, Life Care Diagnostic Medical Centre recommends the age-reverse procedure practiced in one of world’s most advanced clinic.