پول توجیبی

موضوع: خانواده و زندگی

زمان ارسال: 15 آذر، 1389 منبع: Tebyan.net ادامه (محتوای اصلی)
پول توجیبی

دریافت پول توجیبی مرحله مهمی در زندگی کودک است. اختصاص مبلغی به‌عنوان پول توجیبی به فرزندان بحثی است که همواره در خانواده‌ها وجود داشته و در واقع پولی است که قرار است بدون غرغر کردن به‌ صورت ماهانه، روزانه یا هفتگی به فرزندان داده شود.


Reverse Aging in Malaysia

If you wish to bring back the healthy and refreshing years of your life, Life Care Diagnostic Medical Centre recommends the age-reverse procedure practiced in one of world’s most advanced clinic.