چون حوصله نداریم رشوه میدیم!

موضوع: خانواده و زندگی

زمان ارسال: 9 آذر، 1389 منبع: Tebyan.net ادامه (محتوای اصلی)
چون حوصله نداریم رشوه میدیم!

اگر كودك براي رسيدن به مطلوب خود، چه درست و چه نادرست، شروع به گريه و داد كشيدن كند و از اين راه بخواهد به خواسته خود برسد و والديني كه به اصطلاح حوصله ندارند با دادن امتياز (رشوه) به كودك او را ساكت ‌كنند، باعث پرورش لجبازي در او مي‌شوند.


Reverse Aging in Malaysia

If you wish to bring back the healthy and refreshing years of your life, Life Care Diagnostic Medical Centre recommends the age-reverse procedure practiced in one of world’s most advanced clinic.