دانلود کتاب حکمت مشاء

موضوع: کتاب ادبيات

زمان ارسال: 24 شهریور، 1390 منبع: IranMeet.com ادامه (محتوای اصلی)
دانلود کتاب حکمت مشاء

عنوان : کتاب حکمت مشاء
نویسنده : بھزاد خواجات
نوع : ادبیات
زبان : فارسی
نوع فایل : PDF
تعداد صفحات : 114
حجم : 510 کیلوبایت

درباره کتاب :
چھ قدر پرواز لازم بود
کھ چشم ھای تو مثل روز اول شود
و گنجشک ھا را صدا کنی؟
چھ قدر آسمان؟
گل سرخ در غنچھ
خطوطی در ھم بود
کھ تو باید یاد می گرفتی
در دستوری خصوصی
خواندن و آموختن اش را...
ھیھات بزرگی از این ھمھ باغ وُ
درس ھای بر زمین مانده...

مطالب مرتبط:

Reverse Aging in Malaysia

If you wish to bring back the healthy and refreshing years of your life, Life Care Diagnostic Medical Centre recommends the age-reverse procedure practiced in one of world’s most advanced clinic.