دانلود کتاب شعر دھه ی ھفتاد (پسا نیمایی)

موضوع: کتاب ادبيات

زمان ارسال: 24 شهریور، 1390 منبع: IranMeet.com ادامه (محتوای اصلی)
دانلود کتاب شعر دھه ی ھفتاد (پسا نیمایی)

عنوان : کتاب شعر دھه ی ھفتاد (پسا نیمایی)
نویسنده : بهزاد خواجات
نوع : ادبیات
زبان : فارسی
نوع فایل : PDF
تعداد صفحات : 22
حجم : 199 کیلوبایت

درباره کتاب :

آنچه كه موجب ميشود تا نوعي از شعر را در بررسي جریانھاي شعر معاصر بھ نام یك دھھ (دھھي ھفتاد) بنامیم، تنھا بھ دلیل اشتھاري است كه این عنوان و اصطلاح در میان اھل شعر و منتقدان دوران كسب كرده و اھمالي در میان نیست. به عبارت دیگر این جریان كه مھمترین و گستردهترین جریان شعري در سالھاي اخیر (پس از انقلاب) به شمار می آید، با كثرت شاعران و آثار چاپي، كانوني بوده است كه ھیچ شاعر و منتقدي عرفي شده است و بارھا توسط شاعران تندروتر، محافظھكار، رادیكال و بنیادگرایانھ و این یعني انحصار بھ فردیت آن.

مطالب مرتبط:

Reverse Aging in Malaysia

If you wish to bring back the healthy and refreshing years of your life, Life Care Diagnostic Medical Centre recommends the age-reverse procedure practiced in one of world’s most advanced clinic.