کتاب مدیریت رفتار سازمانی

موضوع: کتاب مديريت

زمان ارسال: 8 فروردین، 1390 منبع: IranMeet.com ادامه (محتوای اصلی)
کتاب مدیریت رفتار سازمانی

عنوان : کتاب مدیریت رفتار سازمانی
نویسنده : دکتر زهرا برومند
نوع : مدیریت
زبان : فارسی
نوع فایل : PDF
تعداد صفحات : 344
حجم : 5.5 MB

موضوع کتاب :
1- موضوع رفتار سازمانی
2 - رهبری
3 - کاربرد رهبری
4 - انگیزش
5 - کاربرد تئوریهای انگیزش
6 - ارتباطات
7 - مدیریت تعارض سازمانی و خلاقیت
8 - گروهها
9 - مدیریت تغییر و بهبود سازمان

مطالب مرتبط:

Reverse Aging in Malaysia

If you wish to bring back the healthy and refreshing years of your life, Life Care Diagnostic Medical Centre recommends the age-reverse procedure practiced in one of world’s most advanced clinic.