بررسی (Mobile TV (2

موضوع: مقالات موبایل

زمان ارسال: 15 آذر، 1389 منبع: IranMeet.com ادامه (محتوای اصلی)
بررسی (Mobile TV (2

بررسی (Mobile TV (2
طی چند ماه اخیر دامنه ارائه خدمات Mobile TV از کشورهای توسعه یافته فراتر رفته و به کشورهای در حال توسعه نیز رسیده است. به عنوان مثال، شرکت خدماتی ROK با همکاری شرکت BPSبه مشترکان خود در پاکستان امکان می دهد خدمات سرویس Mobile TV را در اختیار داشته باشند. اپراتور پاکستانی Pakistan China Mobile موسوم به CMPak طی قراردادی با شرکت ROK، برنامه های تلویزیونی و سایر خدمات سرگرمی شرکت ROK را به مشترکان خود ارائه می دهد. طی اجرای این توافق نامه، شرکت خدماتی ROK متعهد شده که برنامه های تلویزیونی شبکه Live TV را به صورت زنده در اختیار مشترکان اپراتور CMPak قرار دهد. این سرویس هم اکنون به طور رسمی در دسترس مشترکان این اپراتور قرار گرفته است و طبق گفته های مدیران این اپراتور، به عنوان دومین سرویس Mobile TV به مشترکان پاکستانی عرضه شده است.

مطالب مرتبط:

Reverse Aging in Malaysia

If you wish to bring back the healthy and refreshing years of your life, Life Care Diagnostic Medical Centre recommends the age-reverse procedure practiced in one of world’s most advanced clinic.