کنترل ذهن با تلفن همراه !

موضوع: مقالات موبایل

زمان ارسال: 15 آذر، 1389 منبع: IranMeet.com ادامه (محتوای اصلی)
کنترل ذهن با تلفن همراه !

کنترل ذهن با تلفن همراه !
سيگنال هاي الکترومغناطيسي ارسالي از تلفن هاي همراه مي تواند بر امواج مغزي و حتي رفتار ما تأثير بگذارد.
چند سالي است که استفاده از تلفن هاي همراه در هواپيماها و بيمارستان ها ممنوع شده است، آن هم به اين دليل که امواج الکترومغناطيسي تلفن هاي همراه موجب اختلال در عملکرد وسايل الکتريکي حساس مي شود و ممکن است پيامدهاي خطرناکي به دنبال داشته باشد.حال پرسش اينجاست که آيا مغز انسان نيز مي تواند از اين امواج تأثير پذيرد و دچار اختلال عملکردي شود؟ در پاسخ به اين سؤال بايد گفت که تمامي فعل و انفعالات در مغز انسان در نتيجه ايجاد امواج بيوالکتريکي توسط نرون ها (ياخته هاي عصبي) و انتقال آنها از طريق رشته هاي عصبي بسيار پيچيده و به هم تنيده شکل مي گيرد. بنابراين بروز هرگونه اختلال در اين فرايند مي تواند موجب به هم خوردن روند عادي فعاليت مغز و اعصاب شود.

مطالب مرتبط:

Reverse Aging in Malaysia

If you wish to bring back the healthy and refreshing years of your life, Life Care Diagnostic Medical Centre recommends the age-reverse procedure practiced in one of world’s most advanced clinic.