دانلود کتاب ضرب فهم ها (خلاقیت ، ناخلاقیت در تفکر و ... زبان)

موضوع: کتاب فلسفه

زمان ارسال: 27 فروردین، 1390 منبع: IranMeet.com ادامه (محتوای اصلی)
دانلود کتاب ضرب فهم ها (خلاقیت ، ناخلاقیت در تفکر و ... زبان)

عنوان : کتاب ضرب فهم ها (خلاقیت ، ناخلاقیت در تفکر و ... زبان)
نویسنده : بهین اربابی
نوع : فلسفه
زبان : فارسی
نوع فایل : PDF
تعداد صفحات : 639
حجم : .27 مگابایت

درباره کتاب :
- این کتاب : بسیار ساده است .
- (سادگی و آسانی کتاب- این نوشته).
- {فهم ها از کجا م یآیند؟}
- این کتاب را می توان، در همین سوال ساده ، خلاصه نمود.
- این کتاب : فاقد مقدمه ابتدایی است .
و مقدمه های آن در مسیر کتاب ، پخش شد ه اند؛ مستقیم و نامستقیم .
- این کتاب : ناشی از یک فرضیه ابتدایی و عمومی است.
که اسم آنرا {نامتون} گذاشته ایم.
- در تقابل با نوشته های متقابلش. که به مجموع هشان ، {متون} میگوییم.
- و سعی کتاب، در معرفی فرضیه نامتونی؛ و جنبه های کاربردی آن است.
حاشیه : تعریف ساده و مقدمه ای : « -
- در این کتاب ، به سواد ، درک/ دانش عرفی/ رسمی و متعارف ، می گوییم : {متون}.
- و پس : حدوداً برای {نامتون : نه متون} چنین تعریف اولیه ای را می توان ارائه کرد : {دستگاهی و فرضیه ای،
از درک و سوادهای ناعرفی و نامعمول/ نا رسمی}.
- حاشیه و تاکید : در کمی بعدتر ، توضیحات بیشتری ، در مورد {متون و نامتون} ارائه خواهد شد.
- و البته مثلِ بسیاری از اصطلاحات ، انتظار بیهوده ای است که یک اصطلاح را بتوان ، با یکی دو خط توضیح داد.
- و معمولا هم ، اصطلاحات مهم تر {ریز ریز} شکل می گیرند؛ و در مسیر کتاب، {ریز ریز ؛ و در کاربردها} روشن شده و
عمق مییابند ...

مطالب مرتبط:

Reverse Aging in Malaysia

If you wish to bring back the healthy and refreshing years of your life, Life Care Diagnostic Medical Centre recommends the age-reverse procedure practiced in one of world’s most advanced clinic.