کتاب فیزیک و آزمایشگاه

موضوع: کتاب فيزيک

زمان ارسال: 13 آذر، 1389 منبع: IranMeet.com ادامه (محتوای اصلی)
کتاب فیزیک و آزمایشگاه

عنوان : کتاب فیزیک و آزمایشگاه
نویسنده : محمود بهار
نوع : فیزیک
زبان : فارسی
نوع فایل : PDF
تعداد صفحات : 162
حجم : 4.6 MB

درباره کتاب :
این کتاب شامل شش فصل و چند پیوست است . فصلهای اول و دوم به معرفی الکتریسیته ساکن و چگونه تولید و اشکار سازی ان می پردازند اثر متقابل دو بار الکتریکی بر یکدیگر مفهومهای میدان و پتانسیل الکتریکی و چگونه ذخیره کردن بار الکتریکی در خازن را معرفی می کنند . فصل سوم به تشریح جریان الکتریکی و مولد های تولید جریان اختصاص دارد در فصل چهارم مدار های الکتریکی و چگونگی به هم بستن مقاومتها مورد بحث قرار می گیرند . در فصل پنجم و ششم به ترتیب به معرفی اثرهای گرمایی و شیمیایی جریان پرداخته می شود

مطالب مرتبط:

Reverse Aging in Malaysia

If you wish to bring back the healthy and refreshing years of your life, Life Care Diagnostic Medical Centre recommends the age-reverse procedure practiced in one of world’s most advanced clinic.